Jaha, nu har Misstaget blivit verklighet med 10-års bygge och kaos.
Känner nog att jag och några få andra har gjort vår tioåriga värnplikt i försöken att stoppa galna maktplaner från anonyma politiker och tjänstemän.
Ungdommarna lyser med sin frånvaro, men det är klart att dom måste tänka på sig själva!
Nya krafter behövs för att bevara och försvara våra kollektiva värden och kvaliteter (samt våra skattepengar)!

UPPLAGT 8/1-2016(OCH SKRIV PÅ UPPROPET, nu över 6000 namn)
detta är från http://slussensframtid.se/ som vill bevara slussen
Jag personligen delar inte uppfattningen att Slussen skall konserveras men nu måste i första hand galenskaperna stoppas!
Slussen är i grunden en unik och vacker plats. - Det nuvarande Aprilförslaget är dålig.
Om Stockholm och Stockholmarna har någon stolthet så gör något bra av denna fantastiska plats.
Detta gäller både politiker, arkitekter, och medborgare, alla kan inte rita en bra lösning,
men de flesta kan se om det är en dålig lösning och Aprilförslaget är en dålig lösning.
Få vill erkänna ett misstag, men att göra det är stort. Nuvarande förslaget är ett misstag.
Gör om Slussen!

Nedan är samlade länkar om Slussen, tänkt att fyllia på med information om ombyggnaden av Slussen, mina kommetarer är kursiva,
om du tycker Slussen är viktig, så hoppas jag att du klickar runt och att denna sida skall göra dej lite mer påläst om Slussen.
Och min egen tanke/idé om Slussen, när jag trodde att det handlade om att skapa goda miljöer och funktion, Världens Vackraste T-banestation, finns längst ner.
Hör gärna av dej till mailadressen (info - at - nyaslussen.se) med kommentarer, eller om det är något som inte stämmer.

 

Biblioteket
"Stockholm - stad vid berg och vatten. Med drag och minnen från ett länge förflutet, med ett intensivt liv i nuet, med ett målmedvetet arbete för framtiden. Allt måst förenas, det bästa av det gamla sparas, leva i nuet, bevaras för framtiden. Samtidigt som en stad aldrig får bli ett museum utan måste vara ett ändamålsenligt, tryggt och vackert hem för levande människor."
Från boken: Stockholm av Per Anders Fogelström ( 1983 isbn 91-85500-11-9 sidan 23)
Låna en bok, hoppas att våra makthavaren kan läsa, allt är visst redan skrivet, kloka ord.
Och jag hoppas att våra barn kan checka av ovan vad det gäller Nya Slussen

UPPLAGT 15/7-2014

Slussen.nu
Påminner om en bra, kanske bättre, sida om Slussen.

UPPLAGT 26/11-2012

Facebook sida om Slussen

"Varför hänger det rött tyg från fönstren i Gamla stan och på Södermalm"

Med massor av bilder, för den som vill skaffa sig en uppfattning av vad som håller på att ske på Slussen.

UPPLAGT 23/11-2012

En bild säger mer än tusen ord

Stockholm stads reklambilder för Nya Slussen, ur broschyren "Nya Slussen, för ett Stockholm i världsklass".

Med korrigeringarna, då vissa byggnader/volymer har blivit bortglömmda av staden..!

Fantastiskt, om man visar ett hus (en byggnadsvolym) i glas, så finns den inte!
Får mig att tänk på Kjesaren nya kläder (fast omvänt).

Ovan, mot N, med huskroppar för vanliga mäniskor som inte kan se runt hörn.

Ovan, mot N, en drömbild med snabbväxande träd som staden beskriver framtiden, den som lever får se.

Ovan, N, en drömbild men med huskroppar.

Ovan, mot Söder.

Ovan, mot Söder. Det här ser ju trevligt ut, glashus finns ju inte på riktigt..

Ovan, mot Söder. Eller gör de, glashusen?

 

Facebook sida om Slussen

"Varför hänger det rött tyg från fönstren i Gamla stan och på Södermalm"

Med massor av bilder, för den som vill skaffa sig en uppfattning av vad som håller på att ske på Slussen.

UPPLAGT 23/11-2012

 

DN Stockholm Debatt 23/11 -2012 ,
Stefan F Hamrin (V) och Per Johansson (FP)

Högre havsnivå kan sänka Slussenprojektet

"Därför gäller det att trycka på stoppknappen för Slussenprojektet, ta en tankepaus och sedan börja
om på nytt"

Håller med.

UPPLAGT 23/11-2012 PDF

DN Debatt 4/1 -2012 ,
Jan Ohlin-
Frilansjournalist
Medlem i Föreningen Bevara Slussen

Vi vill inte ha Nya Slussen

"Och nej, man kan inte ta ”Det ordnar vi sen”-fixen som använts för alla invändningar hittills, med hissar, rulltrappor och ramper.
Det som beslutats är en detaljplan, inte en kontur. Är det fel ska det förkastas. Och detta är riktigt fel."

"Ståhle skriver som han har betalt för."

UPPLAGT 10/1-2012

Från Stadens hemsida:

"Överklaga kommunfullmäktiges beslut

12 december antog kommunfullmäktige detaljplanen för Slussen.
Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska skickas till:

Stadsbyggnadsnämnden
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Sista dagen att överklaga är 9 januari 2012.

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Länsstyrelsen för prövning. Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende (diarienummer 2005-08976-54) och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför du anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. "

UPPLAGT 5/1-2012

Mer om överklagande

Slussen och Jag

 

Slussenuppropet-sidan har lagt ner och gått samman enligt:
Café Blom-gruppen, Föreningen Bevara Slussen, KulturSlussen och Ny syn på Slussen, fyra grupper som alla deltar aktivt i Slussendebatten och tilllsammans representerar en bred opinion har ställt sig bakom en gemensam plattform med tydliga krav till politikerna i Stadshuset.

NU, från september 2011 finns ett nytt upprop :Slussenuppropet som står för:
"Vi säger nej till det utställda detaljplaneförslaget och Platsen förtjänar en bättre lösning"
UPPLAGT 28/9-2011

Aktuellt från Hamilton, Ulla Hamilton vice gruppledare (m),
företagarborgarråd, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, kommenterar stockholmspolitiken:

Var finns beslutskompetensen hos (s)?
"Men ledarskap handlar också om att våga fatta beslut."
"63% av dagens Slussen sjunker och måste därför åtgärdas snarast,"

Beslutskompetens, jo, smaka på det ordet.
Beslut, tror jag handlar om val i viktiga frågor, att göra kloka val, som har betydelse för framtiden.
Det enda riktiga beslutet i Slussenfrågan är att överge det hårt kritiserade förslaget och ge goda ideer en chans.
Att bygga 34 000 kvm betong galleria på en dålig grund som sjunker redan innan, bara för att man givet en tvivelaktig markanvisning till KF, numera Folksam fastigheter, det är inte Beslutskompetens, det är galenskap, men någon måste ju besluta om det också, som vi sett i vår omvärld på senare tid, som tur är så verkar galenskaperna bli paranteser i historien.
Bra av Sossarna, det kallar jag Beslutskompetens, att våga tänka om angående Slussen och slippa stå till svars för det eländiga April-förslaget.

UPPLAGT 30/8-2011

Lokaltidningen Mitt i söderort : 23/8- 2011 insändare sign GMK:

Slussenförslag myglas igenom
"Staden prioriterar KF:s krav på jättegalleria framför invånarnas berättigade krav på att få ha kvar det underbara panoramat.
9 av 10 vill ha kvar utsikten."
"Processen lider av stort demokratiunderskott och borde granskas av jurister. Politiker, rädda er heder, lägg ner Slussenförslaget!"

Ja vad skall man säga, jag håller med till fullo och jag/vi verkar inte vara ensamma!

UPPLAGT 30/8-2011

Lokaltidningen Mitt i söderort : 9/8- 2011 insändare sign
Linn Thullberg, Calle Mauritz, Matilda Wikinger, Viktor Åkerberg och Raquel Olofsson:

Satsa på mer grönska när Slussen byggs om

"Det tredje förslaget är Stockholms stads officiella förslag som vill göra Slussen till en plats av stort socialt värde med en mindre park.
Dock ska denna befinna sig någrameter från en fyrfilig väg!"
"Vi vill att man ska satsa på träd och grönområden."

Jag tror det finns mer än tre förslag, men är helt överens om att kritiken av det liggande förslaget.

UPPLAGT 30/8-2011

SvD Kulturdebatt: 17/5- 2011 Ola Andersson:

Tänk om, tänk inte nytt!
"Likt en boxningspromotor som försöker sälja in ett avdankat ringvrak försöker Olof Hultin övertyga oss att ge arkitekterna förtroendet att härja fritt på Slussen (SvD 31/5)."
"Tjänstemännens redan från början obefintliga analyser och feltänkta utgångspunkterna har lett oss in i en återvändgränd."

Bra beskrivning av nuläget. Dock tror jag att det kan finnas krafter / mäniskor / arkitekter.. som kan förny, förbättra Slussen med nuvarande förutsättningar.

UPPLAGT 17/5-2011

DN STHLM Bo Madestrand 2/5-2011:
En högljudd minoritet har fått för mycket inflytande
"Men mer än något annat är arkitektkontoren Foster + Partners och Bergs gemensamma förslag en ängslig kompromiss. I stället för att ta ett estetiskt helhetsgrepp har de nu tvingats foga samman ett brokigt lapptäcke, där vissa detaljer lyser betydligt klarare än andra."

Vem vill signera förslaget, någon?

UPPLAGT 2/5-2011

 

Stockholm enligt Ankersjö 2/5-2011:
Nu är det sluttjafsat
"Idag presenterade undertecknad tillsammans med Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP) och Ewa Samuelsson (KD) det nya förslaget till ett ombyggt Slussen. Nu är det sluttjafsat, nu är det dags att sätta spaden i backen, riva och bygga nytt så att vi kan få en trevlig mötesplats, en funktionell trafikplats och en plats som stockholmarna kan vara stolta över." (Från Per Ankersjös blogg, "Stockholm enligt Ankersjö")

Jo, det kanske är det för min del, det här handlar inte om stadsbyggnad eller goda miljöer. Det handlar om politiker som till varje pris vill visa potens, sätta ner foten, göra avtryck och som vet bäst! Det nyfriserade förslaget är just nyfriserat, i grunden är det fött av politiker, tjänstemän och kompromissande leverantörer (arkitekter) och det är enligt min mening i grunden dåligt. De förutsättningar som nu får råda är förutsättningar som ändrats under resans gång för att detta förslag skall få legitimitet. Att ändra spelregler för att passa egna ändamål, ja vad skall man tycka om det!
Om Slussen och dess framtida gestaltning skall byggs på sådana grunder för stadsbyggnad är jag allt annat än stolt, jag skäms."

UPPLAGT 2/5-2011

DN STHLM i mitt hjärta Ann Persson 28/3-2011:
Stockholm waterfront, 18.30
"En bar så mitt i stan som det bara går måste vara en del i stadens liv."

Oj då, jag har visst inte koll på läget, det är klart att det skall bli så, först en stor kåk brevid Stadshuset som blir en privatklubb, sedan en KF-ägd galleria på Slussen, där man bara kommer in med medlemskort det är klart det är nya tider nu, det gäller att hänga med!
Föresten, bra skrivet, det är nog jag som har en dålig dag och inte hänger med.

UPPLAGT 28/3-2011

DN Epsteins STHLM 27/3-2011:
”Slussen är en av de märkvärdigaste platserna i Sverige”
"Slussen är en av de märkvärdigaste platserna i Sverige...........Alla nya förslag måste utgå från Slussens unika topografi”
Förre chefen för Arkitekturmuseet professor Bengt O H Johansson.

Fjällgatan...det verkar vara godbye, en glass och se solnedgången från fjällgatan, jag gillade verkligen det, men nu är det visst nya tider och plats för fina kontor och gallerior! Jag tycker det finns mycket bra i Epsteins STHLM.

UPPLAGT 28/3-2011

SvD, Opinion, Brännpunkt: 28/3 - 2011 ERIK SLOTTNER (KD):

Stockholm behöver ett arkitektoniskt lyft
"Med risk för att bli smakpolis kommer jag i Stadsbyggnadsnämnden att motarbeta den typen av trist och likriktad arkitektur."

Politiker som redan toppstyr tjänstemän och leverantörer (Arkitekter, mm.) skall nu börja topp- och detalj-styra ännu mer, denna gång beställs det lekfulhet!
Är det skadligt att inneha kompetens på sitt eget område, jag trodde att politiker skulle se till helheter samt skapa, bygga, ge och förvalta goda förtroenden.

UPPLAGT 28/3-2011

SvD, Kultur & Nöje, Nyheter: 25/1 - 2011 Elisabet Andersson:

Stockholm halkar efter
"Inte heller Stockholms stad – som marknadsförs med ord som ”världsklass” och ”Capital of Scandinavia” – har några konkreta planer på nya kulturbyggnader. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) räknar visserligen med att det blir ett nytt stadsdelsbibliotek på nya Slussen, men inga beslut är fattade."

UPPLAGT 3/2-2011

SvD Kulturdebatt: 3/12 - 2010 Kajsa Althén:

Stadens experter kördes över
"Sten Nordin och Moderaterna körde över stadens egna experter på stadsbyggnadskontoret när de beslutade hur nya Slussen ska se ut. Resultatet har blivit ett dåligt förslag som ratats av stockholmarna och som nu omarbetas radikalt – allt medan kostnaderna för projektet rusar iväg."

Bra skrivet, det är verkligen ett riktigt dåligt förslag som några personer med makt håller på att baxa igenom, stackars Stockholm om de lyckas!

UPPLAGT 3/12-2010

SVT ABC-nytt Så vill hon bygga staden 3/12 2010
"Stockholms nya stadsarkitekt, Möt Karolina Keyser
kvinnan som har makten över Stockholms skyline, parker och nybyggen."

UPPLAGT 3/12-2010

SVT ABC-nytt Mer utsikt i nytt Slussenförslag 2/12 2010
"Utsikten från Slussen blir kvar och det blir inga stora hus när Stockholms stad
arbetar om sitt kritiserade förslag om Nya Slussen.
Karolina Keyser"

UPPLAGT 3/12-2010

NVP.se - Bussterminalen i Slussen försenas 29/11 2010
"Terminalen kan placeras i berget under bensinmacken under Södra teatern
."

UPPLAGT 3/12-2010

 

DN Debatt Stockholmsdebatt, Per Johansson (FP) 3 november 2010:
"Nya Slussen måste hålla i hundra år"
"De förslag som presenterats medborgarna har mottagits kallsinnigt, för att uttrycka sig milt."

UPPLAGT 4/11-2010

 

Dokument Press, Boken: Röster från SLUSSEN 28/9 2010:
En antologi om Slussen
"Boken ställer frågor om vem staden byggs för, den resonerar om hållbar utveckling och om stadsrummet som allmänning"

UPPLAGT 18/10-2010

DI.se 15/10 2010:
Hon äger Stockholms viktigaste fråga
På måndag tar Regina Kevius över efter Kristina Alvendal och blir Moderaternas nya stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. .

UPPLAGT 18/10-2010

SVT ABC-nytt Tre nya borgarråd i stadshuset 14/10 2010:
Tre nya borgarråd i stadshuset
Regina Kevius
29 år gammal och utbildad civilingenjör presenterades under torsdagen som nytt stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

UPPLAGT 18/10-2010

DN Epsteins STHLM av Lars Epstein 16 september 2010:
Delade meningar bland toppmoderater om Slussen i YIMBYenkät
"den moderata kommunstyrelseledamoten Regina Kevius vill ha en högre exploateringsgrad jämfört med förslaget.."

UPPLAGT 18/10-2010

SVT ABC-nytt Debatten om Slussen fortsätter 14/10 2010:
Ola Andersson
"Processen har gått så långt, att den enda möjligheten att rädda Stockholm från en stadsbyggnadskatastrof är att rekonstruera den slussen som den ser ut idag."

UPPLAGT 18/10-2010

DN kulturdebatt: 2010-10-05 Lars Albinsson, Kai Wartiainen och Janne Sandahl

”Städerna går baklänges in i framtiden”
"Efter 30 år finns det ingen bred acceptans för något av den mängd förslag som tagits fram. Varför då?"
"I fallet Slussen har man mer bestämt att det skall vara en ny bro och sedan försöker man diskutera vad denna skall användas till och vad man eventuellt kan göra med resten.
"

"De ”problem” som stadsplaneringen skall ”lösa” är helt annorlunda. Kanske är de inte ens ”problem” utan snarare situationer som rymmer stora möjligheter och som kan få energi, idéer och resurser från många människor i olika roller, bara vi låter dem vara med?
Eller skall vi okritiskt fortsätta tillämpa en centralplanering från en tid som få av oss önskar tillbaka?"

Bra skrivet av två proffesorer och en forskare, jag kanske inte hänger med i alla svängar, men tolkar det som att nuvarande förslag inte har någon grund att bygga på, idé mässigt alltså, betongmässigt är det nog inga problem, det komer att bli mycket betong och klumpiga okänsliga kompromisser för att baxa eländet iland, alltså om nuvarande förslag skulle byggas, gör om!

UPPLAGT 6/10-2010

SvD Kultur / Nyheter: 2010-09-27 Elisabet Andersson:
Slussen ska skärskådas igen
"OMTAG. Imorgon öppnar två utställningar om Slussen på Arkitekturmuseet."
"De omfattande omarbetningarna innebär att staden inte kommer att presentera några nya Slussenskisser för stockholmarna under hösten, vilket tidigare sagts."

UPPLAGT 27/9-2010

En försmak på vad som komma skall på Slussen!
Fyra stora fastighetsbolag i samverkan: Atrium Ljungberg, Gyllenforsen Fastigheter KB, Destination Slussen AB och KF Fastigheter,
klicka på länkarna för att se deras egna ägarbeskrivningar.

En fastighetsröra med kooperativa inslag, kryddat med en del komunalt tjänstemannastyre och en gnutta borglig utförsäljnings-politik. Se där, och vi har en helt ny syn på stadsbyggnad och "vårt Slussen" får rätta in sig i ledet och bli som alla andra förorts-gallerior.

Tänk om det finns en journalist som ville gräva i vad som egentligen är på väg att hända med Slussens framtid, jag tvivlar på att det har med arkitektur och offentliga stadsrum att göra, jag lutar mer åt att det är de stora pengarna som är ute och pinkar revir.

UPPLAGT 24/9-2010

 

Måndag 13/9 kl 18.00 – 21.00 KTH, Teknikringen 56, Sal K1,

Långsiktigt hållbar lösning för Slussen? Samfundet S:t Erik inbjuder till offentlig hearing

UPPLAGT 27/8-2010

KTH Arkitekturskolan på Arkitekturmuseet 2010-09-08
18.00 Slussendebatt (Hörsalen, Arkitekturmuseet)


Spännande, nu kan det komma ord från de lärde, KTH "Vetenskap och konst" institutionen som står upp för arkitekturens plats och roll i samhälls-byggandet, det skall bli intressant att se och höra hur och om de kan försvara det enligt mitt tycke katastrofala nuvarande slussenförslaget. Kan det komma en helhetssyn från detta håll eller kommer detaljer och utsmyckningar fortfarande stå i fokus? Hoppas att det inte bara blir en massa akademiska buzz-words!

UPPLAGT 27/8-2010

ARKITEKTEN / 08 / AUGUSTI 2010 /sid 56 DEBATT
Lars Gezelius SAR/MSA, Peter Kinnmark SAR/MAA, Tomas Lewan SAR/MSA, Anders Wadman SAR/MSA

”Stoppa planprocessen!”
"Planprocessen bör stoppas och påbörjas på nytt som programskede! "

Bra. Jag håller med.

UPPLAGT 27/8-2010

Newsmill: 2010-08-26, Carl Johan De Geer

Nya Slussen ska inte grundas på lögn och bedrägeri
"Det är allvarligt att varken Stadsbyggnadskontoret eller journalister har satt sig in i det vinnande förslaget."
"Pratet om en modern trafiklösning är bluff. Strövområdena är bluff."
"Slussen ska byggas om, ja, men vi som säger nej till lögner ska inte behöva bli betraktade som reaktionära nejsägare."

Bra. Jag håller med.

UPPLAGT 27/8-2010

Stockholms stads sida om Slussen: datum? ansvarig?

"En mötesplats i världsklass."
"Arbetet med att hitta en lösning för Slussens framtida utformning pågår för fullt."
April-förslaget är ingen lösning, det är ett dåligt förslag.

En propaganda site i världsklass, liket är sminkat. Det är ett i grunden dåligt förslag.
Nu kommer man med de förutsättningar som skulle vara från början. Men då var det andra förutsättningar, som gjorde det omöjligt att göra ett vettigt stadsbyggnadsförslag för platsen. Alltihop dränks effektivt av en informationsflod med massor av snygga bilder och bra grafik, duktiga hemsidesnickrare (jo, jag vet att det heter webdesigner), tänk om man hade de stålarna för att göra propaganda. Och vem står upp för det hela, jo jag förstår att det är meningen att det skall falla mellan stolar som politiker, tjänstemän, förvaltningar,mm. Detta April-förslag är fortfarande ett dåligt förslag.
Stockholm behöver inte fler Tegelbacken(Sheraton) och Brunkebergstorg(Riksbanken), det förstås vi har ju fått Waterfront Building häromsistens.

Och så mycket kredit till Peter Lilliehöök med sina historiska videor i samarbete med Stockholms stad på youtube och Stadsmusets gamla fina Slussenbilder, bra!

UPPLAGT 5/7-2010

SvD Kultur / Nyheter: 2010-07-04 Elisabet Andersson:

Kritik mot planlöst byggande
"länsstyrelsen har tillsyn över den kommunala planeringen"
"–Utifrån kulturmiljöperspektiv är vi inte helt nöjda, säger Britta Roos, tillförordnad länsantikvarie."
"Länsstyrelsen ska nu tillsammans med Stockholms stadsmuseum utarbeta ett kulturhistoriskt underlag om vad en riksintressant kulturmiljö innebär för Stockholms del. Medel har beviljats av Riksantikvarieämbetet. Först ut blir ett material om innerstaden. Det kommer bland annat att handla om stadens topografi och silhuett."

hublot replica | rado replica | replica rolex sale | replica watches sale

Bra, det kanske finns hopp, att det inte bara är ett gäng kommunpolitiker som skall demonstrera styrka och handlingskraft tillsammans med ett gäng följsamma tekniker och tjänstemän som är avlönade av de förstnämnda och har kokat ihop en soppa utan dess like, vi kräver ett fristående bra förslag, på riktigt. Nuvarande förslag följer inte nuvarande förutsättningar, det är en politiker och tjänstemanna beställning. Gör om, eller åtminstonde stanna upp!

UPPLAGT 5/7-2010

DN kulturdebatt: 2010-06-30 Karin Lidmar, Arkitekt SAR/MSA:

Skjut inte på arkitekten. Slussen behöver varken nya hus eller dimridåer
"Vi är många i arkitektkåren som tlllsammans med byggnadshistoriker, författare, konstnärer och ”vanligt folk” har ifrågasatt den utformning av Slussen som staden nyligen beslutat om."
"Om den befintliga konstruktionen måste ersättas vill vi ha en lösning som gestaltningsmässigt och semantiskt är bättre än den, inte sämre."

Bra, det är många välavlönade lobbister som vill att vad som helst byggs och det är endast få oavlönade medborgare som värnar om vårt gemensamma stadsrum. Det ger hopp att vi fortfarande kan hålla avstånd till Italien och dess nuvarande stadsledare.

Jag kan inte låta bli att stoppa in en länk till Stadens egen tävling om "Årets Stockholmsbyggnad". Jag får fantasier om stora byggföretag och arkitektkontor samt lobbister, men det är såklart att detta är de bästa hus och miljöer som stockholm idag kan bygga, men jag vill inte ha något av detta på Slussen, vill du? Årets Stockholmsbyggnad

UPPLAGT 5/7-2010

SvD Kulturdebatt: 2010-06-23 Kajsa Althén:

Slussen en infart till vår historia
"Få kulturmiljöer erbjuder det innehållet som stadsrummet runt Slussen"
"om regeringen står för den kulturpolitik som fästs på papper finns en verktygslåda att använda."

Bra skrivet. Det var ett sjunket skepp som skulle förseglas med en betongkostym, inte Slussen, tänk om.

UPPLAGT 5/7-2010

Dagens Arena / Ledare: 2010-06-29 Devrim Mavi:

En växande stad kan vara till för alla
"Tillgänglighet borde vara ett ledord när en stad planeras"

Intressant, det kanske är mer politiskt rävspel i Slussen än vad jag tror. Kan det vara så att Moderaterna till varje pris vill sälja ut Slussen (i detta fall till privata KF med Gyllenforsen) för att manifestera sin politik om utförsäljning av offentlig mark/plats som ett självändamål. Eller har det redan skett? Ett exempel på hur den firman bygger i modern tid står att finna här nedan.

UPPLAGT 7/7-2010

Från Stockholms Stadshus 21/6-2010

SE OCH HÖR HUR STADENS-POLITIKER BESLUTAR OM NÅGRA MILJONER ELLER MILJARDER SOM SKALL LÄGGAS PÅ, ETT ENLIGT MITT TYCKE, KATASTOFALT STADSBYGGNADSPROJEKT PÅ SLUSSEN.

Dock verkar det som att alla politiska färger redan har bestämt sig för att April-förslaget är bra, eller kanske inte, kanske har de bara bestämt sig för att demonstrera kraft, styrka och executivitet, framför innehållet! Kolla gärna in den digra byråkrat-massan som finns på http://www.insyn.stockholm.se/kf/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=372629 Klicka på plusset före 35: an. Det är bara siffror och teknikaliteter, precis som det liggande förslaget. Det är dåligt, ett teknokratiskt lapptäcke som bygger på förlegade förutsättningar! Tänk om från grunden.

Finns det något politiskt parti som är beredda att riva upp April-förslaget???????
DET BÖRJAR EFTER CA 3,38 och håller på till 6,29" Utl. 2010:66. Projekt Slussen. Genomförandebeslut."

(s) "Det kommer att bli bra, men vi måste i fortsättningen tänka rätt, det är detaljerna som avgör"!!!!

Och jag som trodde att det var grunden som var viktigt och att man där efter smyckar det!!!
Men så fel jag har, här skiter man i de grundläggande planerna och ängnar sig åt detaljer, smyckning, belysning!!!!

Kerstin Wickman (MP) 6,26"Vi behöver kloka åsikter och synpunkter, det har kommit oerhört mycket kloka synpunkter, jag ser inget av detta i det vi skall fatta beslut om idag." "Denna bro är ingen bro, det är en uppförsbacke!"!!!!

Bra. Det sitter ett gäng som har baxat fram denna dåliga lösning ända hit, att den är dålig är det inget tvivel om, men med lite smink så skall nog detta funka, tänker de säkert. Vakna upp, sluta lägg pengar på detta storsvulstiga dåliga förslag. Tänk om.

UPPLAGT 22/6-2010

SR Ekot Kulturkrönikan: 2010-06-20 Om Stockholm som idyll
Stadsbyggnadsprofessorn Alexis Pontvik

"Det är dags inta barrikaderna!", morrar professorn på KTH."
UPPLAGT 21/6-2010

 

Sänk Slussen! skriver Chet Kanra, Arkitekt SAR/MSA.
"
En ytterligare starkt bidragande orsak till min tveksamhet över den nya gestaltningen av Slussen är avsaknaden av lyhördhet inför topografin, eftersom det är, enligt min uppfattning, just topografin som främst definierar en plats själ.
Jag har svårt att inse nödvändigheten av att fylla igen den sänka som Slussens topografi utgör."

Detta är kanske inte så nytt, men det är bäst fram till nu.

UPPLAGT 10/6-2010


SvD Kulturdebatt: 2010-06-09 Eva Eriksson arkitektur-historiker och -kritiker:
Uppfartsramper kommer att dominera stadsbilden
"
Det visade med förskräckande tydlighet att politikerna faktiskt inte förstått en rad konkreta konsekvenser av den plan de snart ska besluta om".
"Associationerna går här till Tegelbacken." "Katarinahissen får sin nuvarande ingång sänkt under mark"

Politikerna beskriver sitt April-förslag som ”en mötesplats i världsklass”. Jag tycker gott att de kan hålla tillgodo med Tegelbacken och Brunkebergstorg, låt de inte göra även Slussen till en ogästvänligt betong-park.

UPPLAGT 10/6-2010

 

DN debatt stockholm: 2010-06-08 Johan Johansson, Arkitekt MSA
Från sammanhang till stadsbild

"och att behovet av att kunna röra sig mellan Södermalm och Gamla stan bara kommer att öka."
"Att bredda denna bro och koppla den till Katarinavägens förlängning vore ett litet men betydelsefullt steg för Slussen"

Intressant. Nu, innan April-förslaget byggs, finns det en möjlighet att få en "mittaxel" och fri sikt mellan Katarinavägen och mot Stadshuset med en gångbro ovan T-bana, se vidare mitt förslag längst ned på denna sida.
Och så hittade jag två kommentarer som jag gillar:

"Att ta bort gamla stans t banestation är nog inte så dumt. bygg en bro så folk lätt kan gå till gamla stan."

kent, 09:16, 8 juni 2010

"Behövs Gamla stans T banestation? Flytta ut Slussens station mot vattnet med stora fönster så att väntande kan ta del av utsikten! Installera gåband över slussen mot gamla stan, med kaféer och småbutiker längs vägen, då skapas ett levande öppet trafikcenter. De mörka hål som nu bjuds för Tbane resenärerna ska man absolut passa på att förändra!!"

Söder pendlare, 08:54, 8 juni 2010

UPPLAGT 8/6-2010


SvD Kultur: 2010-06-03 Tomas Lewan Anders WadmanPeter Kinnmark Lars Gezelius
Utnyttja kajnivån istället. "Protesterna är tydliga och befogade"
"Ännu bättre vore om de (Stockholmspolitikerna) ville se över planförslaget i dess helhet."

Bra skrivet, otroligt att Politiker och stadsbyggnadskontoret ser goda ideer och befogad kritik som gnäll, troligen för att de tror de kan smita undan sitt enskilda ansvar, de tänker givetvis skylla på någon annan när eländet är på plats och propaganda pengarna är slut!

UPPLAGT 3/6-2010

SvD Kultur: 2010-05-21 Lars O Ericsson
"Stockholm är på väg mot haveri."

Bra skrivet, nu förväntar jag mej att de politiska partierna deklarerar klart och tydligt var de står i stadsbyggnad i allmänhet och Slussen i synnerhet.

UPPLAGT 21/5-2010

Newsmill: 2010-05-01, Arkitekterna Tomas Lewan, Peter Kinnmark, Lars Gezelius, Anders Wadman
Stadsbyggnadskontorets planer för Slussen måse stoppas! "Framkomligheten försämras"
"Bristernas omfattning är alarmerande. Planerna måste revideras!"

Bra skrivet. Som sagt, gör om Slussen. Dock tycker jag inte att alla t-bane åkande medborgare skall vara i underjorden.
Det är något magiskt med t-banas sträckning över vattnet, flytta den lite västerut i stället.

UPPLAGT 1/5-2010

Tidningen Arkitekten april 2010, Christoffer Barnekow:
"Men jag tycker Slussen är en fantastisk plats att ta in stadens historia på, det vore olyckligt om utblickarna där försvinner. En stad är för mig alltid i grunden en marknadsplats, men man måste hela tiden kritisera synen på staden som ekonomisk apparat. Och när besöksnäringen är Stockholms största näring kan man använda kapitalistiska argument i kritiken."

UPPLAGT 29/4-2010

SvD: 2010-04-24, Per Ankersjö (C), gruppledare i Stadshhuset och Lukas Forslund (C), i stadsbyggnadsnämnden.
Uppdraget är snart ogörligt,
"Att ha den fria sikten som huvudsaklig utgångspunkt när man planerar Stockholms viktigaste knutpunkt ter sig för oss helt absurt."
"Slussen rämnar och är snart obrukbar, därför måste spaden sättas i marken."

Slussen är en viktig och svår fråga, ovanstående politiker verkar inte inse detta, de verkar förespråka fort och fel, då måste de även ta ansvar - genom att reserverar pengar till att riva/återställa det elände som de enligt min mening är på väg att genomföra! 200 kommentarer och 11 blogginlägg!

SvD: 2010-04-23, (Elisabet Andersson) Planerna översköljs av protester.
"Den nya bebyggelsen, som av många liknas vid en mur."
Massor av kommentarer och blogginlägg!

SvD:2010-04-23, Planerna på hur Slussen ska se ut i framtiden berör och väcker stort engagemang.
"Under hela dagen har debatten pågått på SvD.se"

SvD:2010-04-23, SvD´s Grafik på hur Aprilförslaget kommer att se ut!
Blir det som på bilderna, vem tycker det är bra? Äntligen en beskrivning från en annan sida!

UPPLAGT 26/4-2010


SVT ABC: 2010-04-23, Över tusen reaktioner om Slussen,

UPPLAGT 26/4-2010

Lördag den 24/4 manifestation för Slussen
Det blir det sång, dans, musik och plakat för Slussen, på själva Slussen.
Från klockan 10, Björn Ranelid kommer och pratar vid ca 18.30

Program på Rädda Slussens sida www.slussensframtid.se


Riksantikvarieämbetet: 2010-04-19, Av riksintresse för kulturmiljön,

"Vidare har länsstyrelsen ansett att planen behöver bearbetas ytterligare för att undvika skada på riksintresset, att förslaget negativt påverkar den för området karaktäristiska öppenheten, och att möjligheten att förstå hur platsens ursprungliga topografi lagt grunden för Stockholms framväxt försvåras."

På äkta byråkrat-svenska berörs pudelns kärna; historia, topografi och den unika platsen. Tungt och bra!

UPPLAGT 20/4-2010

Aftonbladet: 2010-04-22, Monica Gunne "Vi får en Berlinmur framför horisonten"
Stockholm, "En stad värd att slåss för"

UPPLAGT 22/4-2010

SvD: 2010-04-22, Eva Eriksson "Lösningen svarar på fel fråga"
"De fem förslag som begärdes in i sista omgången har heller inte bedömts av en oberoende och sakkunnig jury, eftersom det inte var en tävling."

UPPLAGT 22/4-2010

Kommentarer till Jonas Thente DN Kultur den 16/4

Aftonbladet: 2010-04-19, Carl Johan De Geer, "Vi kan glömma nordens Venedig"
"Man ljuger bort trafikströmmar på 13 000 respektive 15 000 bilar per dygn som omedelbart skulle
meja ner de flanörer som enligt prospekten bekymmersfritt vandrar runt på dessa ytor"

UPPLAGT 20/4-2010

Expressen: 2010-04-19, Peter Cornell "Slafsigt om Slussen"
"Tycker han (Jonas Thente) att den åttafiliga motorvägsbron och de stängda utsikterna är en utmärkt lösning?"

UPPLAGT 20/4-2010

Slussen.nu: Bernt Lindgren
Bra sida med mycket Slussen-material, Bussförare är hjältar.
Kolla in panoramabilderna av fotograf Jann Lipka, riktigt bra.

UPPLAGT 20/4-2010

Newsmill: Lotta Edholm: Avslöjar Alliansens lösning för Nya Slussen! Så här kommer nya Slussen att se ut

Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholm och gruppledare för folkpartiets fullmäktigegrupp sedan 2006. Född och uppvuxen i Västerås

Många bra kommentarer - Någon som förstår innehållet eller hör ödmjukhet!

UPPLAGT 18/4-2010

Södermalmsnytt: Är det så här vi vill att Slussen ska se ut?

UPPLAGT 18/4-2010


Socialdemokraterna kritiska till utformningen av Slussen

UPPLAGT 18/4-2010

 

DN: Jonas Thente: När Kultureliten......

Mycket vettigt i kommentarerna, jag hittar inget vettigt i artikeln!

UPPLAGT 18/4-2010

 

Länk till bra video om hur aprilförslaget egentligen kommer att bli.

UPPLAGT 12/4-2010

Onsdag 7 april ABF-huset,
"Vem har makten över planeringen?"
Lasse Strömberg var där, länk till Lasses Blogg

UPPLAGT 8/4-2010

"Politikernas bild av Slussen långt ifrån verkligheten"

ALEXIS PONTVIK , professor i-stadsbyggnad, arkitekturskolan KTH och ledamot av konstakademien JOHAN MÅRTELIUS , professor i-arkitekturhistoria, arkitekturskolan KTH AMERICA VERA ZAVALA , dramatiker och Slussenbo LINUS TUNSTRÖM , regissör och vd Uppsala Stadsteater KERSTIN WEST ERLUND BJURSTRÖM , ordförande i samfundet S:t Erik MATS EDBLOM , arkitekt och f d preses i-konstakademien GUNNAR MATTSSON , arkitekt och ledamot av konstakademien OLA ANDERSSON , arkitekt BJÖRN PETERS , arkitekt

SvD Brännpunkt, 2010-04-04 "SLUTREPLIK"

UPPLAGT 6/4-2010

Utsikt till högstbjudande. "Slussen är en sorglig saga om hur staden säljs".

DN kultur 2010-03-31 Daniel Suhonen, Tvärdrag (S)

UPPLAGT 31/3-2010

De nya ägarna till Slussen sedan 2 år:
Gyllenforsen och KF Fastigheter med dotterbolaget Destinationslussen
har fått markanvisning för att "utveckla" 35000 kvadratmeter handelsytor, pris 475 milj kr = (13 500kr/m2).

http://www.fsve.se/dev/article.php?id=602

Ett referensobjekt från de nya ägarna, Konsum Mälarhöjden i sydvästra Stockholm

UPPLAGT 31/3-20

"Blåsningen" En annan bild av nuvarande Slussen förslaget av Fredrik Falk, som även bidragit med förslaget "Stråk Slussen"

http://www.glittra.com/foster2010/

UPPLAGT 31/3-2010

Författaren Bengt O. Karlsson, bloggar med bilder från slussenmodellen

http://www.karlsson.at/

UPPLAGT 31/3-2010

DN webbtv: Här försvinner Slussens utsikt - Martin Schröder, planarkitekt Stockholms stadsbyggnadskontor

http://www.dn.se/webbtv/nyheter/har-forsvinner-slussens-utsikt-arkitekten-visar-1.1067807

UPPLAGT 31/3-2010

DN kultur 2010-03-03-27 Gunilla Thelander, Besinna er och tänk om!

UPPLAGT 31/3-2010

DN Kultur 2010-03-30 "Skönhetsrådet ratar nya Slussen"

Skönhetsrådet 2010-03-22: Skönhetsrådet officiella uttalande
"Skönhetsrådet tvingas konstatera att det planförslag som nu är ute på samråd uppvisar så många brister och grava problem att det i nuvarande form inte kan läggas till grund för det fortsatta arbetet."

Tydligare kan det inte sägas, ord och inga visor!

UPPLAGT 27/4-2010

REPLIK "Bilarna dominerar nya Slussen"

STEN NORDIN gruppledare (M), LOTTA EDHOLM gruppledare (FP), EWA SAMUELSSON gruppledare (KD)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/framtidens-slussen-satter-folklivet-i-centrum_4492493.svd

UPPLAGT 29/3-2010

Stadsvandringar i Stockholm med Peter Frisk med inslag från SVT och TV4

http://www.peterfrisk.se/SLUSSEN.htm

UPPLAGT 29/3-2010

Upprop, Rädda Slussen med Konstakademins inlaga som grund, se nedan

http://upprop.nu/SMEK

UPPLAGT 25/3-2010

"Bilarna dominerar nya Slussen"
SvD: "Det är uppenbart att det nu liggande förslaget inte uppfyller något av dessa grundläggande krav. Ett nybyggt eller rekonstruerat Slussen kan se
ut på många olika sätt, men det kan inte se ut så här. Det nu liggande förslaget till utformning av Slussen måste återigen omarbetas."

ALEXIS PONTVIK , professor i-stadsbyggnad, arkitekturskolan KTH och ledamot av konstakademien JOHAN MÅRTELIUS , professor i-arkitekturhistoria, arkitekturskolan KTH AMERICA VERA ZAVALA , dramatiker och Slussenbo LINUS TUNSTRÖM , regissör och vd Uppsala Stadsteater KERSTIN WEST ERLUND BJURSTRÖM , ordförande i samfundet S:t Erik MATS EDBLOM , arkitekt och f d preses i-konstakademien GUNNAR MATTSSON , arkitekt och ledamot av konstakademien OLA ANDERSSON , arkitekt BJÖRN PETERS , arkitekt

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bilarna-dominerar-nya-slussen_4454949.svd

UPPLAGT 25/3-2010

 

Peter Cornell på Expressen skriver: "Politikerna planerar att förvandla Slussen till ett avskärmat kommersiellt centrum"

http://www.expressen.se/kultur/skribenter/petercornell/1.1894554/utsikten-inglasad

UPPLAGT 25/2-2010

Ola Andersson på Svd skriver en kommentar ang. Slussen-planerna: "En stelnad och senil modernism"

http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/en-stelnad-och-senil-modernism_4277171.svd

UPPLAGT 19/2-2010

Visste du att vi stockholmare kommer att få betala ca 6000kr var för slussens ombyggnad!

Se inslag med Petter Lindfors (M) ordförande exploateringsnämnden, från svt abc

http://svtplay.se/v/1872994/slussen_blir_dyrare_an_beraknat

UPPLAGT 8/2-2010

Exploateringskontorets sida om Planprocessen:

http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanDocuments____2723.aspx

UPPLAGT 8/2-2010

 

 

 

Politikernas April-förslag
Stockholms Stads senaste förslagt (Vad kallas det? Kan vi kalla det "Politikernas April-förslag"): Till Stockholm komuns sida för slussen

Vad jag tycker om det, KATASTROF.
All tid och alla pengar är bortkastade. Avgå alla berörda politiker och tjänstemän. Finns det arkitekter, starta ett upprop eller byt titel. KATASTROF.
Rivningen av Klara, Miljonprogramen, släng er i väggen, ingenting kan inte bli sämre än ert förslag, SÄMST!!!!!

 

"En sak är säker: Stockholm är likt ett Titanic med envis kurs mot ett isberg på väg mot en stadsbyggnadskatastrof.
Och när vidden av konsekvenserna står klara kommer det att vara lika svårt att fastställa vems ansvaret är."

Ola Andersson, litteratur@svd.se

 

"Förslaget visar en sådan överlägsen hänsynslöshet mot platsens kultur och karaktär, att man undrar om beslutsfattarna har någon respekt
ens för de riktlinjer som de själva framlagt med avsikt att bevaka kontinuitet och kvalitet i stadens utveckling"

Chet Kanra, arkitekt SAR/MSA

 

"Värre kan det inte bli.
Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta."

För Konstakademien: Mats Edblom, preses.

 

"Foster och Berg har det bästa Slussenförslaget"

Göran Borell, arkitekt SAR/MSA

 

"Konceptet med 'stadsfront' har ingen anknytning till Slussen"

Chet Kanra, arkitekt SAR/MSA

 


Mitt Förslag:

nyaslussen.se

Världens Vackraste Tunnelbanestation?

 

Mitt förslag:
Att sammanföra nuvarande Slussen och Gamlastans t-banestationer till en station placerad på vattnet.

Eller bara lägga ett enkelt trä-däck utan tak, att gå på över t-bane spåren, om Staden inte har råd med mer!!
Som en tillfällig gångväg under en renovering/byggnationen är detta är ett småskaligt, bra och billigt förslag!

Med syfte att:
Förbättra och effektivisera komunikationen mellan Söder och Centrum.
Göra Stockholms vackraste plats tillgänglig för så många som möjligt, t-bane-resenärer och gående mellan Söder och Gamlastan.


Jag gör endast anspråk på att komma med en ide att kunna gå, stå, hänga och kanske fika på en yta skapad ovan t-bane-spåren. Sedan kan säkert någon annan lösa detaljerna och utsmyckningen. Och det är alltid trevligt med dialog om du skulle gilla eller ogilla mitt förslag.
 

Likt en fyr och glittrande juvel fylld av rörelse och ljus svävar tunnelbanestationen på vattnet mellan södershöjder och gamlastan för de som kommer till Stockholm från havet.

 

Ovan bygger på förslaget "NYASLUSSEN.SE - VÄRLDENS VACKRASTE TUNNELBANESTATION" inlämnat till Stockholms stadsbyggnadskontor, 31/10-2007

Hör gärna av dig till mailen längst ner och tyck till.

 


 

Länk till DN PåStan om avstånd mellan T-banestationerna Medborgarplatsen-Slussen-Gamla stan

Avstånd mellan T-banestationerna:
Medborgarplatsen-Slussen 449 meter
Slussen-Gamla stan 539 meter

 

Länka gärna hit och ta ditt medborgaransvar för vårt Stockholm.

 

Kontakt

Mail till info @ nyaslussen.se:

"Jag har inte sett detta förslag tidigare och jag gillar det mycket.

Det absolut bästa hittills."

Från: Roland

 

Slussen 1896 och 1904

 

 

Länk till Eniro, karta över Slussen

 

 

 

 

Alla rättigheter nyaslussen.se